Komunikimi ne Whatsapp

Rregjistrimi per Kurse, Konsulence dhe Fiskalizim Biznesi

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update vor 2 Jahren


Per te komunikuar se bashku per Rregjistrime te Kurseve, Fiskalizim ose Konsulence Financiare mund te shkruani ne Sekretari Online ose direkt ne Whatsapp.

Komunikimi me Whatsapp rekomandohet me te shkruar:

1-Ne menyre qe ju te mund te konsultoheni me komunikimin e zhvilluar se bashku

2-Ne momentin qe ju shkruani, mund te ndodhi qe telefoni te jete duke komunikuar. Me te mbaruar biseden, shume shpejt juve do ju shkruhet ne Whatsapp

3-Ne komunikimin me te shkruar te gjithe palet jane me komode ne komunikim

4-Telefonata direkt duhet te jete mjeti i fundit i komunikimit, pasi palet te kene rakorduar ne whatsapp per te zhvilluar biseden.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us