A te perdor telefonin?

Rregjistrimi per Kurse

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update há 9 meses

Nese ju rregjistroheni per kurse rekomandohet te perdorni Help Desk ose Sekretari Online. Shume shpejt ju do te kontaktoheni prej nesh. Nese do te kalojne me shume se 24 ore deri ne 48 ore pune dhe ju nuk kontaktoheni prej nesh atehere do tju rekomandonim te perdornit telefonin.


A mund te perdorim Whatsapp?

Ju mund te shkruani edhe ne whatsapp dhe perseri do te kontaktoheni prej nesh, por forma zyrtare e komunikimit eshte Help Desk ose Sekretari Online.

Rekomandimi i mesiperm mbeshtetet ne angazhimet tona ne trajnimet online dhe okupimit online ne sherbim te biznesit.

Organizimi i punes dhe menaxhimi i mire i kohes eshte argumenti kryesor i perdorimit te Help Desk dhe Sekretari Online.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us