LEKSION 7/2: ZGJIDHJE USHTRIMI-REGJISTRIMI I DYFISHTE DHE PASQYRA E BILANCIT

Bazat e Kontabilitetit. Dr. Rudina Lip

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 3년 전

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us