Mbylla e vitit ushtrimor ne Alpha Web

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update há 8 meses

Alpha Web eshte programi me i mire per kontabilitetin ne Shqiperi. Mbyllja e vitit ushtrimor realizohet ne menyren me te thjeshte, prej cdo perdoruesi te firmes ose institucionit qe ka akses per te realizuar nje veprim te tille.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us