Sekretaria Online

Komunikoni në Kohë Reale

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 10 個月前

Sekretaria online funksion në dy forma: Online / Offline.


a-Sekretari Online. Funksionon ne orarin 9.00-21.00. 

Ne oraret e funksionimit online te sekretaris mund te komunikoni direkt.


b-Sekretari Offline. Funksionon ne orarin 21.00-9.00

Ne oraret e funksionimit offline mund te shkruani mesazhin tuaj dhe shume shpejt do te kontaktoheni prej stafit.Sekretari online/offline mund te perdoret per komunikime per:

1- Rregjistrime per Kurse Online / Zyre

2- Konsulence Financiare dhe Fiskale

3- Per te blere programe Fiskalizimi ose Kontabiliteti


Ne rastin e komunikimit nepermjet Sekretarise Online, ceshtja ndiqet prej stafit tone.


SEKRETARI ONLINE


Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us