Si zhvillohen Kurset Online te Dedikuar

Menyra e punes

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 3 years ago

Kurset ne qendren Trajnimi Im ofrohen ne disa forma:


Si zhvillohen kurset online te dedikuar?

a-Perdorimi i kompjuterave te zyres ne formen online

Ne fillim realizohet lidhja online midis kompjuterit tuaj dhe kompjuterave te zyres. Ne kete menyre duke perdorur Anydesk ju perdorni prej shtepise  ose zyres suaj, kompjuterat e zyres.

Pastaj realizohet lidhja me ze nepermjet Whatsapp

Ne kete menyre ju lidheni dhe komunikoni online ne kohe reale me pedagogun .


b-Cfare perfshihen ne trajnim?

Trajnimet zhvillohen sipas nje programi te caktuar. Kliko tek programi i kursit perkates dhe informohuni.

Ne fillim kursantet ambjentohen me programin si edhe ju tregohet bilanci fillestar qe do te hidhet ne program.

Programi mund te jete Financa 5 Standart, Elif Kontabilitet, Alpha Web, Financa 5 Enterprise.


Pasi hidhet bilanci fillestar ne program do te punohet sipas programit te trajnimit perkates.Pjese e ketij programi jane edhe veprimet rregulluese .

Ne perfundim sidomos per ata qe zgjedhin nivelin C1 do te konkludohet me raportet financiare si bilanci, fitim humbje fiskale/ kontabile si edhe me raportet e tjera shoqeruese.Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us