DEKLARATA INDIVIDUALE E TE ARDHURAVE

Kurse Online

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 2 tahun yang lalu


Individet nevojitet te kene njohuri per DIVA, Deklarata Invidividuale Vjetore e te Ardhurave. Si individe ata jane te detyruar per plotesimin e saj per rastet kur e kerkon ligji. Njekohesisht ne te gjitha rastet kur ata nisin nje sipermarrje ose e kane nisur ate nevojitet detyrimisht te njohin DIVA dhe te respektojne elementet ligjor te cilet prekin direkt ose indirekt ata si individe.

Programi i trajnimit:

1-Cfare eshte DIVA

2-Elementet e saj

3-Plotesimi i DIVA

Deklarimi ne sistemin e E-TAX

4-Lidhja e DIVA me raportet financiare te biznesit

5-Si te zgjidhni kontabilistin tuaj dhe te bashkepunoni per plotesimin e DIVA

6-Analizimi, vendimarrja dhe blerja e nje software per te manaxhuar te ardhurat inviduale


Lexo me shume

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us