Plan Marketing

Kurse Online

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update vor 2 Jahren


Arsyet për krijimin e një plani marketingu dhe një plani biznesi janë shpesh të ngjashme, por jo identike. Më shpesh, pronarët e bizneseve i krijojnë të dyja për të siguruar financim. Bankat dhe investitorët shpesh kërkojnë plane biznesi dhe marketingu përpara se të pranojnë të huazojnë para ose të investojnë në kompani.

Një plan marketingu është një pjesë e një plani biznesi. Kjo është mënyra më e lehtë për të kujtuar ndryshimin midis të dyjave. Plani i biznesit formëson gjithçka në lidhje me mënyrën se si funksionon një kompani dhe parashtron qëllime dhe ide të mëdha.

Plani i marketingut përshkruan një pamje më të detajuar se si kompania do të përdorë marketingun për të arritur qëllimet e përcaktuara në planin e biznesit. Plani i marketingut është i nivelit të departamentit dhe duhet të bashkëjetojë me planet për departamentet e tjera – HR, operacionet, ligjore dhe rregullatore, dhe të tjera.


Lexo me shume

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us