PLANET E BIZNESIT

Kurse Online

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 2 years ago


Planet e Biznesit jane shume te rendesishme si per bizneset e reja per te cilat parashikojne rrugetimin e tyre edhe per bizneset ekzistuese. Krijimi i planeve te biznesit ju jep mundesi mendoni seriozisht per te ardhmen e biznesit si edhe per shume detaje si produktet, shitjet, strategjite, stafet e nevojshme etj qe do t’ju cojne drejt suksesit. Ne fund te vitit te pare per te cilin keni ndertuar nje plan biznesi do te mund te krahasoni planin me planifikimin. Kjo ka vlera si per saktesin e parashikimit si edhe per te matur diferencat dhe gjetur shkaqet e ndryshimit. Metodologjia e ndjekur do te permiresoj strategjite dhe do te shtoj mundesite per sukses te biznesit. Ne trajnimet online per ndertimin e planit te biznesit do te perdoret Microsoft Excel.


Lexoni me shume…

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us