SIPERMARRESIT E RINJ

Kurse Online

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 2 года назад


Sipermarresit e rinj perbehet prej tre moduleve. Ne modulin e pare fokusi perqendrohet mbi produktin dhe kerkese-oferten. Ne modulin e dyte synohet te planfikohet stafi per te realizuar parashikimin financiar nepermjet performances se deshiruar. Ne modulin e trete zhvillohet nje plan me i detajuar i biznesit duke mbajtur ne konsiderta planifikimin e HR.


Lexo me shume

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us