Seleksionimi

Kurse, Konsulence dhe Keshillim

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update il y a 2 ans

NE JEMI TE FOKUSUAR TEK CILESIA

Procesi i trajnimit te kursanteve eshte nje proces shume i rendesishem. Kursantet mund te jene studentet, ekonomistet e sapo diplomuar, ekonomistet ne hapat e para, ekonomistet e punesuar ne biznese, kontabilistet, ekspertet kontabel dhe administratoret e bizneseve. 

  Ne fillim te gjithe aplikuesit kalojne ne procesin e seleksionimit per trajnim.


Ne kete menyre ne informohemi per individet te cilet do te trajnojme, pergatisim oferten financiare dhe fillojme me shume perkushtim procesin e trajnimit.

Hapat e nevojshem per te filluar kursin:

1- RREGJISTRIMI.

a-Cilet mund te rregjistrohen ne kurse?

Kursi mund te zhvillohet prej fillestareve, ekonomisteve te firmave, administratoreve,ekonomisteve te institucioneve dhe OJF , kontabilisteve dhe eksperteve kontabel.

b-Si mund te rregjistrohem per kursin ?

Mund te rregjistroheni ne njeren nga format:

a) Sekretari Online, kliko ketu

b) Whatsapp, kliko ketu


2-PROGRAMI DHE CMIMI.

Kursantet ne fillim informohen per :

a) Programin e kursit, komunikoni ketu…

b) Cmimet e trajnimeve, komunikoni ne Whatsapp ose Sekretari Online

c) Koha plan e fillimit dhe perfundimit te kursit.(dakortesohet sipas kerkeses)


3-KUSHTET E SHERBIMIT

Cdo kursante duhet te lexoje Kushtet e Trajnimit, Asistences dhe Konsulences sipas kerkesave te tij (trajnim, asistence apo konsulence )


4- FORMULARI I TRAJNIMIT.

Individet te cilet zgjedhin te trajnohen duhet te plotesoje Formularin e Trajnimit, kur ai i kerkohet prej specialistit te qendres ‘Trajnimi Im’


5-TEST PRANIMI.

Individeve sipas rastit ne fillim ju zhvillohet “Test pranimi“. Ne testet e pranimit perfshihen: teste informatike, teste numerike, teste emocionale dhe teste kontabiliteti.

Ne rastet kur informacioni i grumbulluar nga:

a-Formulari i Trajnimit

b-Komunikimi direkt me kursantet

sigurojne informacionin e mjaftueshem per te njohur kursantin, atehere testet mund te mos zhvillohen.

Shenim: Ekonomistet e firmave, kontabilistet dhe ekspertet kontabel perjashtohen nga procesi i testimit.


6-OFERTA FINANCIARE.

Ne rekomandojme qe leximi i programit, cmimeve dhe menyrave te pageses, rregullores dhe plotesimi i formularit te trajnimit te realizohen me shume kujdes. Cdo informacion i plotesuar ka efekt te drejteperdrejte ne “Oferten financiare” e cila do tju prezantohet.


7-FORMAT E ZHVILLIMIT TE TRAJNIMIT.

Zhvillimi i kursit eshte nje proces shume i rendesishem per ne. Ju mund te zgjidhni te zhvilloni kursin ne njeren prej formave : Kurse te dedikuar, Klasa te vogla, Klasa te medha ose ne Webinar.


8-TESTIMI FINAL.

Ne perfundim te trajnimit kursantet do te zhvillojne “Testimi final” i cili sherben si baze per certifikimin tuaj.


9. CERTIFIKIMI.

Ne perfundim te trajnimit kursantet paisen me certifikaten e trajnimit.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us