Sekretari Online-Perse

Perse mund te perdoret Sekretaria Online?

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update há 9 meses

Sekretaria online funksion ne dy forma: Online dhe Offline

a-Online funksionon ne orarin 9.00-21.00. 

Ne oraret e funksionimit online te sekretaris mund te komunikoni direkt.

b-Offline funksionon ne orarin 21.00-9.00

Ne oraret e funksionimit offline mund te shkruani mesazhin tuaj dhe shume shpejt do te kontaktoheni prej stafit.


Sekretari online mund te perdoret:

1-Rregjistrime per kurse

2- Asistence

3- Per te blere programe


Rikujtojme qe e njejta gje mund te realizohet duke plotesuar direkt  "Ticket" tek Help Desk.

Ne rastin e komunikimit nepermjet Sekretarise Online, ceshtja celet manualisht prej stafit tone.


Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us