Dallimi midis qendres 'Trajnimi Im' dhe Universitetit

Njohurite,praktikat dhe proceset

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 3 years ago

Ju do te shikoni dallimin midis njohurive, praktikave dhe proceseve ne Universitete dhe atyre ne qendrat e trajnimitZgjedhja e formes se trajnimit kerkon nje analize te disa faktoreve si: numri i individeve ne trajnim, rregjistrimi, oraret, cmimet,komunikimi online, version mesimor te programit, garancia etj. Per t’ju ndihmuar ne analizen tuaj, ju rekomandojme te shikoni ...

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us