Auto-Ngarkesa e TVSH-se

Analize Faturimi, Transaksioni dhe Kontabilizmi permes Software-ve , ALPHA WEB.

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update il y a 3 ans

Kjo video do te sherbeje si nje guide per gjithe proceduren e auto-ngarkeses se TVSH-se (reverse charge-t) sic specifikohet ne ligjin shqiptar per TVSH-ne.

Nese do ta ndiqni ate do te kuptoni ne nje cikel te plote:

- Se cili eshte personi pergjegjes per pagesen e tvsh-se ne kete rast

- Si analizohet transaksioni

- Dhe si behet regjistrimi ne regjistra dhe kontabilitet i kesaj procedure, duke perdorur Software-in AlphaWeb.

Auto-Ngarkesa e TVSH-se


Shikoni video...

Analize Faturimi, Transaksioni dhe Kontabilizmi permes Software-ve , ALPHA WEB.

Dr.Rudina Lipi

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us