Kurse per Fiskalizimin

Integroni Fiskalizimin me Softwaret e Kontabilitetit

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update hace 3 años

Nepermjet nje trajnimi te shkurter per Fiskalizimin + Programin (Elif, Financa 5 ose Alpha Web) prej 8 ore, do te mund te merrni njohuri te mjaftueshme per te organizuar punet ne biznesin tuaj. Shiko ketu


 Ju do te mund te dini si te organizoni punet ne biznes, si te zgjidhni software, te percaktoni kerkesat tuaja per software qe do te implementoni ne biznes. Mos besoni me sy mbyllur qe puna e realizuar nga ekonomistet e meparshem ose edhe nga Ju vete ka qene e perkryer. 

Ne pak ore mund te analizoni punen e bere deri tani dhe te percaktoni planin e rregullimeve te domosdoshme. 


Kurset per Fiskalizimin mund te zhvillohen online ne forme te dedikuar ose nepermjet Webinareve

dhe kjo ju jep mundesi qe prej shtepise ose vendit te punes  ju mund te zhvilloni trajnimin.

 Ju mund te perdorni te gjitha oraret per tu trajnuar pasi per kurset ne Webinar qendra funksionon 9.00-21.00 dhe kurset ne Webinar mund te zhvillohen ne cdo orare.

Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us