Konsulence Financiare dhe Fiskalitete

Trajnimi Im, Linja 1

Last Update 9 months ago

1.Konsulenca Financiare.


Konsulence Online/Zyre per:

a-  Programet e Kontabilitetit te Aplikuar: 

---Financa 5 Standard,


 ---Elif Kontabilitet, 


---Alpha Web, 


---Financa 5 Enterprise, 


---Elif Enterpriseb- Konsulence Financiare per Mbajtje Kontabiliteti, Rregullim Bilanci, Keshillim Tatimor per Softwaret


Shiko me shume


2.Konsulenca per Fiskalitete.


Konsulence Online/Zyre per:


a-ANALIZE BIZNESI PER FISKALIZIM

b-ANALIZE E PROCESEVE TE PUNES

c-INSTALIM SOFTWARE PER FISKALIZIM

d-TRAJNIM STAFI PER FISKALIZIM. 

e-TRAJNIM STAFI PER SOFTWARE PER FISKALIZIM. 


Shiko me shume...
Was this article helpful?

0 out of 0 liked this article

Still need help? Message Us